పనికోసం ఖతార్ వెళ్తే చిత్రహింసలు.. మహిళను రక్షించిన భారత ప్రభుత్వం

ఏజెంట్ల ద్వారా పనికోసం ఖతార్ వెళ్ళి అక్కడి యజమాని చేతుల్లొ బందీగా మారి చిత్రహింసలు చిత్రహింసలకు గురవుతున్న కృష్ణా జిల్లా చింతలమొర్రు గ్రామానికి చెందిన గొల్ల దేవమాతను భారత ప్రభుత్వం రక్షించి స్వదేశం తీసుకువచ్చింది. విదేశీ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ ఆదేశాల మేరకు దోహా (ఖాతార్)లోని భారతీయ రాయబార కార్యాలయం అధికారులు అక్కడి కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖతో చర్చించి దేవమాతను స్వదేశానికి తీసుకువచ్చారు. 

Leave a Reply

Pin It on Pinterest

error: Content is protected !!