రక్షణశాఖ అవసరాల దృష్ట్యా రన్ వే గా మారనున్న పుదుచ్చేరి నేషనల్ హైవే 

వాయుసేన అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అత్యవసర సమయాల్లో ఫైటర్ విమానాలు ల్యాండ్ అయ్యే విధంగా పుదుచ్చేరి జాతీయ రహదారిని తీర్చిదిద్దనున్నారు.
ఇందుకు అనువుగా ఉన్న పులిచపల్లం ఒజ్హుంతియాపేట్ మధ్యనున్న 5 కిలోమీటర్ల రోడ్డుని భారతీయ వాయుసేన మరియు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికారక సంస్థ పరిశీలించాయి.

Leave a Reply

Pin It on Pinterest

error: Content is protected !!