‘యశోదా’ వైద్యుల నిర్లక్ష్యమే నా కూతురు మరణానికి కారణం: మహిళ ఆవేదన (Video)

మలక్పేట్ ‘యశోదా’ ఆస్పత్రి  వైద్యుల తీవ్ర నిర్లక్ష్యమే నా కూతురు మరణానికి కారణం మృతురాలి తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది. 

 

Leave a Reply

Pin It on Pinterest

error: Content is protected !!